• Nagrywanie - 75 zł/h pracy studia
  • Miks nagrania audio - 75 zł/h pracy studia
  • Mastering - 150 zł/utwór
  • Stawka ryczałtowa za nagranie, miks oraz mastering - cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości utworów, czasu trwania oraz skomplikowania materiału
  • Sala prób - 30 zł/h